Şırnak Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şırnak Üniversitesi RektörlüğüMehmet Emin Acar Kampüsü73000 Şırnak - TürkiyeTelefon: 0486 216 40 08  Dahili: 1111E-posta: basin@sirnak.edu.tr

2.03.2023