Görev, Yetki ve SorumluluklarBasın ve Halkla İlişkiler faaliyetlerini planlamakRektörlük tarafından talep edilen görevleri yerine getirmekBilimsel, kültürel ve sosyal etkinliklerin organizasyonları yapmak, davetiyeleri hazırlamakAkademik yıl açılışı, mezuniyet törenleri gibi organizasyonları düzenlemek (Davetiyeleri düzenlenmek, dağıtmak ve protokol hizmetlerini sağlamak) Üniversite bünyesinde düzenlenen tüm konser, sergi ve konferans etkinliklerinin basın duyurularını yapmakÜniversitemizle ilgi periyodik bülten hazırlamak, bunları düzenli bir şekilde derlemek ve arşivlenmesini yapmakÜniversitemize ait promosyon ürünlerini tasarlamak ve bastırmak ( takvim, kupa, kalem, ajanda vb.)Rektörlüğümüz faaliyetleri konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması, bülten ve duyurularını hazırlamak, düzenlenecek basın toplantılarıyla ilgili organizasyon yapmak ve basın mensuplarına dağıtılacak dokümanları hazırlamakÜniversitemiz faaliyetleriyle ilgili fotoğraf çekimi ve video kayıt işlerini yürütmek ve bunları arşivlemekBasın mensuplarının sözlü ve yazılı bilgi taleplerini karşılayarak, Üniversitemiz ile medya arasında doğru ve sağlıklı bilgi akışını sağlamak, basın mensuplarının Rektörlüğün ve diğer ilgili-yetkililerimizle koordinasyon sağlamakÜniversite ile ilgili basında yer alan her türlü haberin takibi ve arşivini yapmakÜniversite birimleri ile sürekli iletişimde bulunarak, akademik personel, idari personel ve öğrencilerin ulusal/uluslar arası başarılarının takip edilmesi, web sayfasında ve haberleşme listeleri üzerinden yayınlanmasının sağlamakBasın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü web sitesinin güncellenmesinin sağlamakÜniversitemizi ilgilendiren konularda yanlış veya hatalı bilgi içeren haber, yazı ve programlarla ilgili bilgilendirme ve düzeltme açıklamaları yapmak

12.01.2023