2023 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Süreci Hakkında Bilgi

 

Değerli Öğretim Elemanları,

2023 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği müracaatları, "Akademik Teşvik Başvuru Takvimi" çerçevesinde 01 Ocak 2024 - 15 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.


Başvuru yapacak öğretim elemanlarımız tarafından;

2023 yılı Akademik Teşvik Ödeneği başvurusu için 01.01.2023 – 31.12.2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen akademik faaliyetlere ilişkin “Akademik Teşvik Başvuru Çıktısı”  https://yoksis.yok.gov.tr/  sayfasından alınmalıdır. YÖKSİS başvurusu tamamlandıktan sonra Şırnak Üniversitesi Akademik Teşvik Sistemi https://tesvik.sirnak.edu.tr/ üzerinden çevrimiçi olarak 01.01.2023 – 31.12.2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen akademik faaliyetlere ait kanıt belgeleri sisteme yüklenmelidir. 

 

YÖKSİS çıktısı ve Akademik Teşvik Sistemi çıktıları imzalanarak hazırlanan başvuru dosyası belirtilen tarihlerde, ilgili bölüm/anabilim dalı başkanlıklarına teslim edilmelidir. 


Araştırmacıların öncelikle ilgili yönetmeliği dikkatle incelemeleri ve faaliyetler için yönetmelikte belirtilen hususların şüpheye düşmeyecek şekilde değerlendirilmesine yetecek düzeyde bilgi içeren belgeleri sunmaları esastır.

Yönetmelik hükümleri gereğince, Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu ve/veya Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu değerlendirmelerin tüm aşamalarında gerekli gördüğü hallerde başvuru sahiplerinden akademik faaliyetlerine ilişkin ek açıklama, bilgi ve belgeler talep edebilir. Başvuru sahipleri, söz konusu talepleri yerine getirmekle yükümlüdür.

 

Akademik Teşvik Birim Komisyonları ve Akademik Teşvik İtiraz Komisyonları, Akademik Teşvik Sisteminde tanımlanmıştır. Sisteme girişte problem yaşayan personelimiz burhan.ozdemir@sirnak.edu.tr mail adresine talep iletebilirler.

 

Akademik Teşvik Kullanıcı Kılavuz Videosu için tıklayınız.
Akademik Teşvik Birim Komisyonu Kılavuz Videosu için tıklayınız

 

 

 

 

 

 

 

 

Akademik Teşvik Takvimi

Açıklama

Tarih

Akademik Teşvik için Akademisyenlerin Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonuna başvuru tarihleri

01 Ocak 2024

15 Ocak 2024

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarının değerlendirmelerini tamamlamaları için son gün

19 Ocak 2024

Birimler tarafından başvuruların, Üniversitemiz Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna gönderilmesi

22 Ocak 2024

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunda nihai kararların verilmesi ve sonuçların ilan edilmesi

26 Ocak 2024

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu kararlarına yapılacak itirazların, Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonuna yapılması için son gün

31 Ocak 2024

Yapılan İtirazların Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna ulaştırılması için son gün

01 Şubat 2024

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunun İtirazları değerlendirmesi ve kesin sonuçların ilan edilmesi

05 Şubat 2024

 

Akademik Teşvik Yönetmenliği

 

Akademik Teşvik Yönetmenlik Değişikliği

 

Şırnak Üniversitesi Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Rehberi

 

 

 

3.01.2024 |  Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü